Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΟικονομικαΦορολογικό ημερολογιο υποχρεώσεων Ιούλιος 2013
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 13:14

Φορολογικό ημερολογιο υποχρεώσεων Ιούλιος 2013

 

Ενημερωθείτε για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις

 

1 Ιουλ 2013

-  Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών

Παρακρατηθέντες Φόροι

-  Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 7 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

ΦΠΑ - Intrastat - Vies

-  Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Διάφορα τέλη

-   Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

Λοιπές Υποχρεώσεις

-   Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Παρακρατηθέντες Φόροι

-   Υποβάλλεται δήλωσης και καταβάλλεται ο φόρος Ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριμήνου (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου)

Παρακρατηθέντες Φόροι

-   Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Λοιπές Υποχρεώσεις

-   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

ΙΚΑ - ΑΠΔ

-   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Δημοτικοί Φόροι

 

2 Ιουλ 2013

Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 8 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

 

3 Ιουλ 2013

Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 9 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

 

4 Ιουλ 2013

Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 10-50 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

 

5 Ιουλ 2013

Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 60-90 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

 

8 Ιουλ 2013

Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για ΟΕ,ΕΕ, κοινοπραξίες που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Φορ.Εισοδ. Νομικών Προσ.

 

10 Ιουλ 2013

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

Δημοτικοί Φόροι

 

15 Ιουλ 2013

-  Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων

Χαρτόσημα

-  Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων διαφόρων περιπτώσεων

Φόρος Τόκων

-   Απόδοση φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα σε εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.

Παρακρατηθέντες Φόροι

-   Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος από αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε.

Παρακρατηθέντες Φόροι

-   Υποβολή φόρου για τα εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων μεσιτών κλπ για αμοιβές ή προμήθειες από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους.

Παρακρατηθέντες Φόροι

-   Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Παρακρατηθέντες Φόροι

 

19 Ιουλ 2013

-  Υποβολή οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ Προηγούμενου έτους , για όλες τις εταιρίες

Φ.Μ.Υ.

-   Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α για το προηγούμενο τρίμηνο

Δημοτικοί Φόροι

 

22 Ιουλ 2013

-  Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α',Β' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

ΦΠΑ - Intrastat - Vies

-   Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

ΦΠΑ - Intrastat - Vies

-   Υποβολή στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

Υποχρεώσεις ΚΒΣ

-   Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ

Διαφ/σεις - Αγγελιόσημο

-   Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 1 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 1

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ελ. επαγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων (Α.Φ.Μ. 1 & 2)

Φορ.Εισοδ. Φυσικών Προσ.

 

23 Ιουλ 2013

-  Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 2 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 2

Φ.Μ.Υ.

 

24 Ιουλ 2013

-  Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 3 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 3

Φ.Μ.Υ.

 

25 Ιουλ 2013

-  Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 4 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 4

Φ.Μ.Υ.

 

26 Ιουλ 2013

-  Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

ΦΠΑ - Intrastat - Vies

-   Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

ΦΠΑ - Intrastat - Vies

-   Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 5 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 5

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

Παρακρατηθέντες Φόροι

 

29 Ιουλ 2013

-  Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ελ. επαγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων (Α.Φ.Μ. 3 & 4)

Φορ.Εισοδ. Φυσικών Προσ.

-   Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 6 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 6

Φ.Μ.Υ.

 

30 Ιουλ 2013

Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 7

Φ.Μ.Υ.

 

31 Ιουλ 2013

-  Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

Λοιπές Υποχρεώσεις

-   Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Διάφορα τέλη

-   Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α',Β' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

ΦΠΑ - Intrastat - Vies

-   Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

ΦΠΑ - Intrastat - Vies

-   Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 8 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

Φ.Μ.Υ.

-   Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών

Παρακρατηθέντες Φόροι

-   Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Παρακρατηθέντες Φόροι

-   Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που το ΑΦΜ λήγει σε 8

Φ.Μ.Υ.

-   Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Λοιπές Υποχρεώσεις

-   Απόδοση δημοτικού φόρου Δωδεκανήσων για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

Δημοτικοί Φόροι

-   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

ΙΚΑ - ΑΠΔ

-   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Δημοτικοί Φόροι

 

Πηγή : www.taxheaven.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 13:22

Προβεβλημενες Επιχειρησεις

 • Swarovski

  Swarovski

 • Sweet House

  Sweet House

 • Εν Λευκώ (Ευαγγελία Μπιλιμπά)

  Εν Λευκώ (Ευαγγελία Μπιλιμπά)

 • Παιδικά Φρού

  Παιδικά Φρού

 • Βιβλιοπωλείο Τερζής

  Βιβλιοπωλείο Τερζής

 • Υποδήματα Παλαμάρης

  Υποδήματα Παλαμάρης

 • Koletis Home

  Koletis Home

Ημερολογιο

loader

Facebook Εμπορικος

Συνδεδεμενοι Επισκεπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 21 επισκέπτες και κανένα μέλος

Θεση μας στο Χαρτη